20% indirim kupon kodun: WENESOX20
 1. TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 1. _____________________ ; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
 2. WENESO Tekstil Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “SATICI/SATICI” olarak anılacaktır)

ALICI

Adı, Soyadı, Ünvanı: 

 

Adres: 

 

Telefon: 

 

E-Posta: 

 

SATICI

Ticaret Unvanı: 

WENESO TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 

0806078464700001

Adres: 

CUMHURİYET MAHALLESİ İNCİRLİ DEDE CAD. ANTHİLL FRASER PLACE REZIDANS Apt. NO: 6 /1/14 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Kep Adresi: 

Telefon: 

+90 543 693 63 76

E-Posta: 

[email protected]

Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SATICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

TANIMLAR

ALICI   : İşbu Sözleşme’deki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’nın uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

SATICI : Uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerin satımını yapan tüzel/gerçek kişi’yi ifade eder.

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nu ifade eder.

TÜKETİCİ: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
  1. 2.1. İşbu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’dan almak istediği aşağıda belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI’ya satışı ile teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ALICI işbu Sözleşme’yi web sitesi üzerinden kabul etmekle veya çağrı üzerine kabul beyanıyla onaylamış kabul edilir.
  1. 2.2. İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme SATICI ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmeleri ve eklerinde yer alan hükümlerin ifasını engellemeyecektir.
 1. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
  1. 3.1. ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. ALICI bu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur. Tüzel kişilik adına işlem yapanların, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. ALICI, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve SATICI’ya verdiği bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık hallerinde ödemeyi yapan gerçek kişi veya tüzel kişi ALICI sıfatına haiz olur.
  1. 3.2. ALICI, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, sunuluş şekli, ücretlendirme ve ücretin ödeme şekline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri, iptal, iade ve cayma politikalarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ulaştırabilir. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, verilen Hizmetler’e ait temel özellikler, Hizmetler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.   SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, fiyatı, türü ve vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

________

_____________

TL

TL

________________________________

TL

TL

 

 

Toplam

TL

İlan edilen fiyatlar veya öneriler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen, promosyon kapsamında düzenlenen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 • Sipariş Tarihi
 • Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli:
 • Kargo Ücreti:
 • Kargo Dahil Toplam Bedeli:
 • Ödeme Şekli ve Planı
 • Teslimat Adresi:
 • Teslim Edilecek Kişi
 • Teslimat Tarihi
 • Teslim Şekli
 • Fatura Adresi

4.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme’ye konu Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve Ürün veya Ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün veya Ürünler ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ALICI’ya iletilen veya web sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Ürün bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve ALICI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.   SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN TESLİMATI

5.1. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtilen Ürün veya Ürünler, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir..

5.2.   TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

SATICI tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Ürün’ün veya Ürünler’in teslimatı SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Ürün’ün veya Ürünler’in ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürün’ün veya Ürünler’in, ALICI tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Ürün’ün veya Ürünler’in SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra, ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur. SATICI, ALICI tarafından gönderilecek, SATICI’nın ödemekle yükümlü olduğu kargo masraflarını geri çevirme hakkına sahiptir. Eğer SATICI tarafından bir kargo şirketi ile iadelere ilişkin bir protokol varsa ALICI ancak bu koşullara uymak şartıyla kargo masrafları SATICI’ya ait olmak üzere teslimat masraflarını ödemeksizin iade yapabilir.

5.3. TESLİMATA İLİŞKİN SORUMLULUK

ALICI,  Ürün’e veya Ürünler’e ait temel özellikler, Ürün veya Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’e veya Ürünler’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmalı ve bu konuda SATICI’yı bilgilendirmelidir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün veya Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir. ALICI Teslimata ilişkin tüm taleplerini Kargo şirketine ileteceğini, bu hususta SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Birden çok Ürün veya Ürünler’in tek bir siparişte toplanmasında indirimin, promosyonun veya kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, Ürün veya Ürünler’in birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli veya promosyon oranı, indirim tutarı ALICI’dan tahsil edilir. SATICI’nın ilgili tutarları varsa ALICI’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup etme hakkı saklıdır.

6. ÜRÜN VEYA ÜRÜNLER’İN ÖDENMESİ ve İADESİ

6.1. SATICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI, Ürün veya Ürünler sağlanmadan önce bedelini tamamen ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Hizmet’in tesliminden önce toplam bedel SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir, Ürün veya Ürünler’i sağlamaktan imtina edebilir. ALICI tarafından Ürün’ün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, mücbir sebep halleri gerçekleşirse SATICI Ürün’ün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. İade olan Ürün veya Ürünler de kuponlar, indirimler veya promosyonlar kullanmışsa bu bedeller iade Sipariş konusu Ürün’ün veya Ürünler’in teslimatına ilişkin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. SATICI, ALICI’nın sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir hizmeti tedarik edebilir.

6.2 ALICI’nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu nedenle, SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün veya Ürünler’in satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir. SATICI’nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

6.3. ALICI’nın Ürün veya Ürünler’e ilişkin ödemeyi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden yatıran IBAN numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, Hizmet bedelinin işbu Sözleşme uyarınca ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın müşteri hizmetleri adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.  CAYMA HAKKI

7.1. Tüketici sıfatına haiz ALICI, Mevzuat gereğince belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Sözleşme’ye konu Ürün veya Ürünler’in kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye tesliminden veya Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren işbu sözleşme’de ve mevzuatlardaki şartları taşımak koşuluyla 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı sadece tüketici sıfatına haiz olan gerçek kişiler için geçerli olup, şirket adına yapılacak olan ticari ilişkilerde kullanılması mümkün değildir. Bu 14 (ondört) günlük süre, mal satışına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin malı teslim aldığı günden, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için ALICI, bu süre içinde Ürünleri teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak ve “Cayma Formu” nu göndererek bildirimde bulunmalıdır. ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından sonra SATICI, bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu Ürünler’in bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. Ancak SATICI’nın satmış olduğu ürünler cayma hakkının istisnasını oluşturacak niteliktedir. Şöyle ki 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 1. fıkrasının ç) bendinde de yer aldığı üzere tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler de cayma hakkı uygulanamayacaktır. Bu kapsamda SATICI’nın satmış olduğu giyim ürünlerin iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerden olduğu için cayma hakkı kullanılamayacaktır


7.2.
 Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Ürün veya Ürünler ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Ürün veya Ürünler’in, SATICI’ya iade edilirken, Ürün veya Ürünler’in teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. ALICI’nın cayma bildirimine konu Ürün veya Ürünler’e ve fatura aslının ibrazı ile siparişi teslim aldığı kargo şirketi aracılığı ile kargo bedeli ödenmeksizin SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

7.3. Bedelin İadesi

Ürün veya Ürünler’in bedeli tahsil edilmiş ise mevzuata uygun cayma halleri ve Sözleşme fesihlerinde, Sözleşme şartlarına uygun koşulların sağlanması koşuluyla ödenen bedel 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya iade edilir. İade ALICI’nın Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Ürün veya Ürünler’in bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takiben aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bedelin bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına aktarılması banka işlem süreci ile ilgili olup SATICI olası gecikmelerden dolayı sorumlu değildir. SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup ve indirim hakları saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

7.4. Kredi Kartına İade Prosedürü

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI Ürün veya Ürünler’i kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya Ürün veya Ürünler’in bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

7.5. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği M. 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. İşbu Sözleşme’de yer almayan hususlar ALICI tarafından web sitesi’nde görülen/onaylanan ön bilgilendirmelerde ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. ALICI’ya, bildirdiği elektronik posta adresine, işbu Sözleşme gönderildiği ve/veya elektronik ortamda kalıcı şekilde bilgilendirme yapıldığından söz konusu bilgilendirmelere ve bu işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir.

8.2. İşbu Sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

8.3. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme’nin Taraflar ve Tanımlar bölümünde belirtilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, ALICI tarafından işbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı fiillerin gerçekleştirilmesi halinde her zaman Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir.

9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. SATICI’nın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve SATICI’nın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking (siber) saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

9.2. SATICI, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır.

9.3. SATICI mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak SATICI’nın fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 


SATICI

ALICI
WENESO TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EK-1: Cayma Hakkı Formu Örneği

CAYMA FORMU

Kime:

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sözleşme tarihi:

-Mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Tüketicinin adı soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: